top of page

Katarzyna Woźniak

Psychoterapeuta — do Twojej dyspozycji

Z wykształcenia i zamiłowania jestem psychologiem.  Skończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii ze specjalnością kliniczną na SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Brałam udział w szkoleniach z zakresu przeprowadzania diagnozy klinicznej oraz z interwencji kryzysowej.
Cały czas pogłębiam swoją wiedzę poprzez szkolenia, konferencje naukowe, w poradni psychologicznej oraz  gabinecie prywatnym.

125472110_1305558556464440_7029966255198661455_n_edited.jpg
Image by Bookblock

Louis L'Amour

„Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek“.

Czego można się spodziewać podczas wizyty

Indywidualne podejście do wszystkich Twoich potrzeb

Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego: „Psycholodzy pomagają ludziom w każdym wieku żyć szczęśliwiej, zdrowiej i bardziej produktywnie“. Dzięki zastosowaniu różnych metod psychoterapii i metod leczenia opartych na współpracy, moi pacjenci zmieniają swoje nawyki.

W rezultacie lepiej radzą sobie z różnymi przeszkodami. Moje sesje terapeutyczne mają na celu przeanalizowanie osobistych problemów i dostarczenie pacjentom skutecznych narzędzi, które pomogą im zobaczyć szklankę do połowy pełną, zamiast do połowy pustą.

Psychologist Session

Terapia Poznawczo-Behawioralna

Psychoterapie nurtu poznawczego i behawioralnego oparte są na współczesnych teoriach naukowych dotyczących funkcjonowania psychicznego człowieka i weryfikowane wynikami badań, nad ich skutecznością.


Pacjenci (klienci) i terapeuci pracują razem nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem problemu w kontekście związku jaki występuje pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem danej osoby. W tej formie psychoterapii główny nacisk położony jest na trudności występujące „tu i teraz” – w bieżącym życiu pacjenta. Wspólny punkt widzenia na problem występujący u pacjenta ustalany jest wspólnie przez terapeutę i pacjenta. Następnie określane są konkretne cele terapii, czasu jej trwania, oraz strategie terapeutycznych, których zasadność i skuteczność jest poddawana ciągłej ocenie.

Terapie poznawcze i behawioralne maja zastosowanie jako indywidualna forma terapii, a także jako terapia rodzinna, małżeńska, grupowa. Podejścia te mogą przyjść z pomocą każdemu, niezależnie od poziomu inteligencji, rasy, kultury, płci czy orientacji seksualnej.

Psychoterapeutami poznawczo-behawioralnymi są zazwyczaj osoby profesjonalnie związane z opieką zdrowotną – lekarze, psycholodzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni.

POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII
POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ

Kontakt

Kalisz, Ostrów Wielkopolski

(+48) 690 612 868

  • Facebook
  • LinkedIn
  • znanylekarz

Dziękujemy za przesłanie!

Therapy Office
bottom of page